عینک رایگان

طرح عدسی رایگان(شعبه فردیس)

طرح عدسی رایگان به ازای خرید فریم طبی

  • عدسی هدیه دارای پوشش آنتی رفلکس با کیفیت می باشد.

  • به ازای خرید هر فریم طبی یک عدسی رایگان به خرید شما تعلق می گیرد.

  • تمامی فریم های طبی شامل این طرح می باشند.

  • برای اولین بار در استان البرز

  • عدسی ها تا نمره 4 شامل این طرح می باشند.

  • بهترین فرصت برای تعویض و خرید عینک طبی

  • به مدت محدود در شعبه فردیس

0